Hình ảnh gây xao động Olympic


Pháp Luật Xem bản gốc
(PLO)- Huyền thoại Olympic Mỹ Simon Biles ôm chầm đồng nghiệp Nga sau khi Biles mắc các vấn đề tâm lý...

Các VĐV TDDC Nga ôm chầm ăn mừng HCV đồng đội nữ Olympic Tokyo.

Đây là nội dung TDDC nữ duy nhất đoàn Mỹ để mất vàng về tay Nga.

Đội nữ Mỹ ôm chầm chúc mừng đội nữ Nga.

Đội nữ Nga đoạt HCV đồng đội nữ.

Simon Biles bỏ dở chừng nội dung đồng đội nữ do bất ổn tâm lý lao vào ôm chầm các đồng nghiệp Nga sau khi Nga đoạt HCV.


Đội Nữ Olympic Xao Động Simon Biles Đồng Nghiệp Tâm Lý Ôm Chầm Hình Ảnh Nội Dung Nga Mỹ Huyền Thoại Olympic Mỹ Simon Biles Các Vđv Tddc Nga Ăn Mừng Duy Nhất Chúc Mừng Bất Ổn Mất Vàng Plo Tddc

Tin liên quan